Internationella litteraturfestivalen i Berlin

Square

Denna festival som tillägnas litteraturen i stort hålls årligen i september månad. Festligheterna syftar till att visa upp mångfalden i internationell samtida prosa och lyrik och man bjuder in olika författare till seminarier, föredrag och diskussioner. Under cirka två veckor samlas poeter, författare och översättare från världens alla hörn i Berlin.

Vanliga teman och workshops som denna litteraturfestival kretsar kring är bland annat världslitteratur, barn- och ungdomslitteratur, expertpaneler som reflekterar kring aktuella händelser och fenomen inom samhälle och politik, tillbakablickar på bortglömda och särskilt minnesvärda författarskap samt särskilt utvalda projekt. Inom den sistnämnda kategorin görs utvalda djupdykningar inom områden som bland annat feminism, filosofi, etik och översättningskonst och innehållet varierar från år till år.

Grundaren av denna internationella litteraturtillställning heter Ulrich Schreiber och merparten av festivalen hålls på den stora scenen i Haus der Berliner Festspiele. Det förekommer dock en hel del festivalanknutna seminarier och evenemang på andra ställen i Berlin. Festivalen är så pass populär att den årligen lockar över 30 000 besökare och presenterar hundratals författare från hela världen. Kuriosa i sammanhanget är att alla texter som tas upp eller på annat sätt behandlas läses på originalspråk samtidigt som de översätts till tyska.