Festival och ekonomi

Square

Varje år anordnas det flera festivaler både i Sverige och utomlands. De lockar besökare och band från hela världen, men det är inte det enda de har gemensamt. Festivaler kostar också en del att anordna.

Vad kostar det att anordna en festival?

Att ordna en egen festival kostar en hel del pengar. Exakt hur mycket varierar men ju fler kända band det ska komma och ju större festivalen är desto dyrare blir det. Som arrangör får man räkna med minst ett par hundra tusen kronor i utgifter.

Lån för festivalen

Genom att kontakt med Lånakuten kan man täcka en del av utgifterna för festivalen men det gäller också att det finns andra inkomster som kan täcka utgifterna. Lånen ska betalas tillbaka, personalen ska få lön och mycket annat. Ett lån kan dock vara en kortsiktig lösning om man vet att det kommer in större summor pengar en kort tid längre fram.

Inkomster

En festival bjuder också på en del inkomster för arrangören. Campingbiljetter, entrébiljetter, mat som säljs, stöd från olika organisationer och mycket annat är sådant som gör att festivaler kan fortsätta leva år efter år. Men det gäller att ha koll, om inkomsterna plötsligt sjunker kan det bli svårt eller omöjligt att få ihop festivalen och band som inte får betalt kommer garanterat inte att spela igen. Som arrangör finns det alltså mycket att tänka på när det gäller festivalen och dess ekonomi.